Disclaimer

Disclaimer voor www.babyandthebox.com zoals deze opgesteld is door Baby and the Box. In deze disclaimer geeft Baby and the Box aan onder welk voorbehoud de informatie op deze website aangeboden wordt.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de wettelijke bepalingen van het intellectueel eigendom.

Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om tekst, fotomateriaal of andere inhoudelijke aspecten van deze site te kopiëren of te gebruiken

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Baby and the Box te mogen claimen of te veronderstellen.